Darstal - obróbka odlewów żeliwnych i staliwnych
Nowy Kisielin - Nowa 11, Zielona Góra

Opalanie i spawanie odlewów staliwnych

Odlewy staliwne dostarczane przez naszych klientów są zazwyczaj w stanie surowym. Przed procesem spawania odlewy są podawane wstępnej obróbce tj. opalanie rys. 1 (usuwanie pozostałości po ochładzalnikach i układach wlewowych odlewów), śrutowanie mechaniczne, śrutowanie ręczne, szlifowanie, śrutowanie mechaniczne, śrutowanie ręczne, kontrola jakości, a następnie są dostarczane na stanowisko spawacza rys 2.

Rys. 1. Opalanie odlewu staliwnego

Rys. 2. Spawanie odlewów staliwnych

Miejsca zaznaczone przez kontrolera, spawacz żłobi elktropowietrznie przy zastosowaniu elektrod węglowych i sprężonego powietrza w celu wyeliminowania nieciągłości. Powierzchnie żłobione są poddawane obróbce szlifowania i kontroli. Jeżeli powierzchnia do spawania jest „czysta” spawacz może przystąpić do spawania.

Odlewy staliwne są spawane zazwyczaj czteroma metodami w zależności od potrzeb klienta:

  • 135 – spawanie łukowe drutem litym w osłonie gazów aktywnych,
  • 136 – spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym,
  • 138 – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym,
  • 111 – spawanie ręczne łukowe elektrodą otuloną.