Darstal - obróbka odlewów żeliwnych i staliwnych
Nowy Kisielin - Nowa 11, Zielona Góra

Oczyszczanie, polerowanie i spawanie odlewów ze stali nierdzewnej

Firma Darstal Sp. z o.o. zajmuję się oczyszczaniem i polerowaniem odlewów o różnych kształtach ze stali nierdzewnej do wysokiego połysku rys1.

Rys. 1 Oczyszczenie odlewów ze stali nierdzewnej

Efekt ten jest osiągany (rys. 2) poprzez wieloetapowe szlifowanie powierzchni ścierniwami o co raz to wyższej granulacji oraz polerowanie przy pomocy past polerskich.

Rys. 2 Efekt końcowy wypolerowanego odlewu pastami polerskimi.

Ubytki, nieciągłości materiałowe (porowatość) odlewów ze stali nierdzewnej są spawane łukowo elektrodą otuloną MMA (rys. 3) oraz metodą TIG (Tungsten Gas)
(rys. 4) w osłonie gazów obojętnych za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej.

Rys. 3. Spawanie stali nierdzewnej elektrodą otuloną MMA

Rys. 4. Spawanie stali nierdzewnej elektrodą wolframową

Metodą TIG spawane są płytkie wybrania materiału rodzimego do 5 mm
(rys. 5). Natomiast głębsze wybrania ≥ 5 mm są spawane dwoma metodami: elektrodą otuloną i przy użyciu nietopliwej elektrody wolframowej TIG. Spoiwo jest tak dobierane aby miejsce spawane nie odróżniało się od materiału rodzimego.

Rys.5 Wskazania na powierzchni odlewu