Darstal - obróbka odlewów żeliwnych i staliwnych
Nowy Kisielin - Nowa 11, Zielona Góra

Kontrola odlewów staliwnych

Kontrola odlewów staliwnych oraz żeliwnych

Odlewy staliwne rys. 1 oraz żeliwne rys 2. posiadają niezgodności, które naprawia się różnymi metodami, w zależności od ich rodzaju. Wykrywane są za pomocą badań nieniszczących przez wykwalifikowany personel kontroli jakości. Kontrolerzy jakości posiadają certyfikaty na poziomie II, pozwalające wykonywanie poszczególnych badań.

Nasza firma oferuje badania z wykorzystaniem technik:

VT (badania techniką wizualną);

MT (badania techniką  magnetyczno-proszkową);

PT (badania techniką penetracyjną);

UT (badania techniką ultradźwiękową),

Po przeprowadzonej naprawie oraz końcowej kontroli, firma wystawia odpowiedni protokół z przeprowadzonych badań

Rys. 1. Kontrola wizualnych odlewu staliwnego

Rys. 2. Kontrola wizualna odlewu żeliwnego